Bezpečnost českých areálů

Petr Vališ | 08.12.2020 | Blog

Koronavirus

V březnu 2020 se do světa rozšířil virus Covid-19, který zásadně pozměnil cele odvětví zimní i letní turistiky. Nikdo v tuto chvíli nedokáže odhadnout, co se bude dít za měsíc, týden, bohužel někdy ani za den.

Hlavními aspekty, které tento virus v zimním turismu postihnul je

  1. Omezení shromažďování a počtu osob.
  2. Restrikce v gastronomii a ubytování hostů.
  3. Zamezení hromadné přepravy osob lanovými dráhami.

To jsou omezení, která zásadně změní tvář celého odvětví, a to pravděpodobně i po období Koronakrize.

Jaký je stav

Bohužel plánování a předvídání není silnou stránkou současné vlády. Jejich přístup k řízení změn a informovanosti veřejnosti je dosti laxní a těžko by se v něm hledal nějaký systém.

I přesto existuje snaha o komunikaci a přípravy na znovuotevření lyžařských areálů a umožnění provozu všech dalších zimních facilit. Bezpečné hory v tomto nestojí stranou a společně s lyžařskými školami, které jsou odhodlány splňovat přísná bezpečnostní opatření, konzultují další vývoj na patřičných místech.

Realita je ovšem taková, že ne všichni jsou schopni nebo ochotni podřídit se současnému krizovému scénáři, a proto na to bude doplácet celé odvětví. Důležitá je v tomto jednota a schopnost společného konsensu v oblastech dodržování potřebných opatření.

Co nás čeká

Ze všech stran se na nás valí zprávy o krutých zítřcích a ekonomických dopadech, které nás čekají. Pravdou ovšem je, že to co se stane, je jen a jen v našich rukou, tedy dokud bude v našem státě vládnout demokracie.

Máme možnost se připravit a přizpůsobit. Lyžařské školy i lyžařské areály mají jedinečnou možnost zapracovat na pravidlech a bezpečnostních opatřeních, které k by zamezily dalšímu šíření viru a příchodu dalších lockdownů nebo jiných přísných restrikcí.

Věříme, že pravidla pro Bezpečné lyžařské školy pomohou ve vyjednávání s vládou a umožní co nejrychlejší znovuotevření sjezdovek pro klienty lyžařských škol. Po dohodě s vámi budeme sdílet informace, které lyžařské školy se k této iniciativě připojily, a které tak pro vás budou bezpečné z pohledu šíření nebo onemocnění koronavirem. Jde o velmi přísná opatření, ale jen tak dokážeme prosadit, aby tyto lyžařské školy zůstaly otevřené a lidé se tak mohli dále rozvíjet v tomto sportu.

Podporovatelé bezpečnosti v horách

Hlavní partneři

Outdoor Development

Mediální partneři

ČT 4
Deník
Sport

Partneři

Český lyžařský test
Vytvořilo: Brilo