Vznik projektu

Bezpečné hory

Projekt Bezpečné hory založil na vlastní náklady Ing. Petr Vališ v roce 2008. Celá myšlenka projektu u něj vznikala již několik let, kdy sbíral zkušenosti jako lyžařský instruktor, trenér a závodník.

Během své dlouholeté kariéry se rozhodl horám vrátit to, co mu hory nabídly a podělit se o své zkušenosti a zážitky s ostatními. Od roku 2001 se věnuje práci lyžařského instruktora a absolvoval nejvyšší celosvětově uznávané vzdělání ISIA. Již lektoroval instruktorské kurzy v Itálii a Francii, nyní působí ve švýcarských lyžařských školách již od roku 2006, od roku 2010 jako spolumajitel školy. Své vzdělání obohatil o nejvyšší trenérskou licenci závodního lyžování, licenci rozhodčího FIS závodů, doškolovací kurzy italských, švýcarských a francouzských asociací, a to především pedagogické, lyžařské, záchranné, lavinové a freeridové kurzy. Na mezinárodním poli mu velice pomáhá znalost 4 jazyků, absolutorium vysoké školy a zkušenosti z oboru vzdělávání. Od  roku 2008 se také aktivně věnuje pořadatelství závodů, manažerské podpoře českých závodníků a trenérské činnosti v ČR i zahraničí.

Společným jmenovatelem pro to všechno byla bezpečnost, a protože již nechtěl dále přihlížet stále bezohlednějšímu chování lidí v horách a při sportech nebo se setkávat s naprostou neznalostí prostředí, založil projekt s názvem „Bezpečné hory“ a natočil první film o bezpečnosti na sjezdovkách . Film získal velmi prestižní ocenění jako jeden ze 7 nejlepších metodických a vzdělávacích sportovních filmů na světě, a to na světovém finále festivalu FICTS v Miláně .

Druhý díl „Bezpečný freeride“ byl natočen v roce 2009 a pro každou zimu se nyní připravují další natáčení. Bezpečný freeride je opět nominován na hlavní ocenění ve finále milánského festivalu. Film získal velmi pozitivní ohlas na mezinárodní scéně a byl prezentován především zahraničními medii, v České republice byl odvysílán a mnohokrát reprízován díky našemu televiznímu partnerovi ČT4.

Zájem o projekt nás dovedl k tomu, abychom nejen říkali co je správné, ale abychom to také v praxi předvedli a naučili.

Připravili jsme proto speciální kurzy a školení , na kterých se může veřejnost dozvědět od nejznámějších profesionálů a odborníků vše potřebné pro zvládnutí dané dovednosti. Chystáme množství doprovodných akcí, kde si každý prakticky vyzkouší bezpečnostní zásady a postupy. Jen praktickým nácvikem se můžeme připravit na nečekané a krizové situace.

S filmem „Bezpečné sjezdovky“ se vytvořil tým, který plně důvěřoval Petru Vališovi a bez kterého by projekt nikdy neexistoval. Proto všem, kteří se na založení projektu podíleli patří zvláštní poděkování.

Slovo autora:

„Názory na problematiku bezpečného pohybu v horách a vykonávání nejrůznějších sportů se v Česku výrazně liší. Je to důsledkem široké nabídky často neodborných a nevyškolených lektorů a neprofesionálních akcí. V mém projektu chci vždy spolupracovat pouze s vyškolenými a zkušenými odborníky, jen tak dokážeme zaručit předání objektivních a aktuálních metodik a bezpečných postupů. Přírodě ovšem neporučíme, takže bezpečnost nebude nikdy 100%, ale můžeme pro to udělat maximum…“

Ing. Petr Vališ, autor projektu

Podporovatelé bezpečnosti v horách

Hlavní partneři

Outdoor Development

Mediální partneři

ČT 4
Deník
Sport

Partneři

Český lyžařský test
Vytvořilo: Brilo