Desatero freeride

Desatero do freeridu od Bezpečných hor

Freeride pro mnohé vypadá jako prostředí bez pravidel a s pocitem opuštění sjezdovky mnoho lidí ztrácí veškeré zábrany. Není tomu tak, i mimo sjezdovky platí pravidla, která jsme se pokusili shrnout srozumitelně do našeho filmu Bezpečný freeride a zde vás s nimi také seznamujeme:

1. Podmínky freeridu v dané oblasti

Informujte se o podmínkách a možnostech freeridu v dané oblasti. O možnostech freeridu se můžete informovat na místech k tomu určených, nejlépe u horské služby.

2. Aktuální situace ve volném terénu

Informujte se o aktuální předpovědi počasí a lavinovém nebezpečí. Informace o lavinovém nebezpečí se dozvíte v lavinových centrech nebo na informačních tabulích.

3. Bezpečnostní a lavinová záchranná výbava

Nikdy nezapomeňte bezpečnostní a lavinovou záchrannou výbavu a předem se jí naučte správně používat. Lavinovou bezpečnostní výbavu si můžete vyzkoušet a naučit se s ní zacházet v lavinových centrech nebo na lavinových kurzech .

4. Nácvik záchrany a první pomoci

Nelyžujte ve volném terénu bez dobře nacvičené záchrany a první pomoci .

5. Plánování sjezdu

Důkladně si prohlédněte terén a nastudujte trasu plánovaného sjezdu. Počítejte s nouzovým řešením při nečekaných změnách. Podmínky ve volném terénu se mění z hodiny na hodinu.

6. Nikdy nejezdíme sami

Ideální počet skupiny jsou 3-4 jezdci. Při větším počtu osob ve skupině lavinové nebezpečí stoupá.

7. Bezpečné rozestupy

Udržujte mezi sebou bezpečnou vzdálenost, aby se případné riziko omezilo pouze na jednu osobu. Bezpečná vzdálenost se může odvíjet od aktuálních podmínek na svahu. To může být např. sklon terénu, povětrnostní nebo sněhové podmínky.

8. Dynamické plánování

Průběžně kontrolujte a přizpůsobujte se aktuálním podmínkám.

9. Vyhnout se místům s navátým sněhem

Vyhněte se místům s navátým sněhem, taková místa mohou být nebezpečná především z důvodu možnosti pádu laviny.

10. Při pochybnostech do volného terénu nevstupovat

V případě jakýchkoli pochybností se do volného terénu raději vůbec nepouštějte.

Podporovatelé bezpečnosti v horách

Hlavní partneři

Outdoor Development

Mediální partneři

ČT 4
Deník
Sport

Partneři

Český lyžařský test
Vytvořilo: Brilo