Jak se chovat po srážce

Jak se chovat po srážce na lyžích či snowboardu, pokud je zajištěno zdraví a bezpečí všech zúčastněných?

 • Před jakoukoliv srážkou musíte být předem pojištění, jak proti úrazu, tak proti odpovědnosti za způsobenou škodu třetí osobě
 • V případě srážky, nesmíte být opilí či pod vlivem omamných látek, jelikož na pojištění, které jste si sjednali, se bude vztahovat výluka. V lepším případě se bude pojistné plnění pouze krátit, ale s největší pravděpodobností bude krytí úplně nulové
 • Podrobnosti zajištění bezpečí a zdraví po úrazu jsou ve složce Nehody a zranění

SRÁŽKA NA LYŽÍCH JE V MNOHA OHLEDECH SROVNATELNÁ S AUTONEHODOU, SNAŽTE SE POSTUPOVAT A CHOVAT PODOBNĚ!!!!!!

Pokud jste vy, nebo účastník nehody zraněn, vždy se snažte, aby byly zajištěny tyto skutečnosti (rodinou či svědky):

 • Vyměnit telefonní čísla s účastníky i se svědky nehody
 • Vyfotit či opsat ID
 • Vyfotit či natočit místo nehody
 • Vyfotit či natočit účastníky nehody i svědky
 • Pokud odjíždí účastníci nehody po svých, doporučujeme nafotit v lepším případě natočit možnost a schopnost postiženého odjet z místa bez cizí pomoci
 • Pokud se s postiženým ještě potkáte na svahu v průběhu dne, také důrazně doporučujeme nafotit v lepším případě natočit postiženého
 • V případě, že na místo přijede horská služba či policie a vy nerozumíte cizí řeči a dokumentům, nic nepodepisujte
 • V případě nátlaku, podepište s dodatkem, že jste podepsali pod nátlakem a celé kauze jste vůbec nerozuměli
 • Pokud je nějaká kauza v řešení, neprodleně kontaktujte vaší pojišťovnu

Podporovatelé bezpečnosti v horách

Hlavní partneři

Outdoor Development

Mediální partneři

ČT 4
Deník
Sport

Partneři

Český lyžařský test
Vytvořilo: Brilo